Pomiary natężenia oświetlenia w miejscu pracy

pomiary oświetlenia natężeniePrzeprowadzamy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w zakładach pracy – w pomieszczeniach w których wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Pomiary wykonujemy przy użyciu luksomierza regularnie wzorcowanego oraz nadzorowanego zgodnie z odpowiednimi wymogami.

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego powinny być wykonywane bez udziału światła dziennego. Oznacza to, że jeśli w pomieszczeniu są okna, to albo powinny być szczelnie zasłonięte, albo pomiary powinny być wykonane w nocy. Prosimy również klientów o uzupełnienie niesprawnego oświetlenia oraz o jego konserwację w razie potrzeby, aby wyniki pomiarów były jak najbardziej wiarygodne.

Po dokonaniu pomiarów oświetlenia obliczamy współczynnik równomierności oświetlenia w miejscu pracy. Jest on bardzo ważnym czynnikiem warunkującym stworzenie właściwego komfortu w miejscu pracy.

Pomiary oświetlenia – wymóg prawny

Każdy pracodawca zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinien dostosować oświetlenie do poszczególnych stanowisk pracy oraz oświetlenie powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie – a co za tym idzie, powinien przeprowadzać pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Pomiary oświetlenia – metodologia pomiaru

Norma zaleca pomiary co 5 lat. Określa minimalne natężenie światła sztucznego na różnych stanowiskach pracy i nauki oraz inne parametry światła. Pomiary powinny być wykonane co roku na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie zmieniono rodzaj źródła światła elektrycznego. Pomiary wykonujemy w oparciu o wytyczne zawarte w normach PN-EN 12464-1:2012, PN-EN-12464-2:2014-05 lub uznaniowo na życzenie Klienta w oparciu o wytyczne z PN-E-02033:1984 (norma wycofana).

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę

Co przemawia za wybraniem naszej oferty:

  • rzetelność wykonania pomiarów,
  • krótkie terminy realizacji,
  • elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klienta,
  • dobre warunki finansowe,
  • wiarygodny sprzęt pomiarowy (nadzorowany oraz regularnie wzorcowany, wzorcowanie wykonujemy w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji nie rzadziej niż co dwa lata zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Miar, posiadamy wzorcowany kalibrator do naszego miernika),
  • po przekazaniu wyników przeprowadzonych pomiarów służymy pomocą w analizie wyników pomiarów oświetlenia,
  • przy stałej obsłudze bhp pomiary wykonujemy bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Jak skorzystać z oferty?

Wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy z Państwa strony. Najszybciej jak to będzie możliwe przedstawimy ofertę przeprowadzenia pomiarów. Zapraszamy do zakładki z danymi kontaktowymi.

Szybki kontakt

Dodatkowo możesz nam wysłać  zapytanie odnośnie tej usługi wypełniając poniższy formularz: