Pomiar wydatku energetycznego

Wydatek energetyczny jest zagadnieniem, gdzie proponujemy szerokie wsparcie Pracodawcom i służbom bhp. Nasza firma oferuje państwu w ramach wykonywanych usług pomiar wydatku energetycznego wybranych rodzajów aktywności fizycznej i czynności roboczych Państwa pracowników.

Czym jest wydatek energetyczny?

pomiar wydatku energetycznegoWydatek energetyczny jest głównym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania czynności roboczej. Ocena ciężkości pracy w oparciu o znajomość wydatku energetycznego jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowisk pracy. Ocenę wyników dokonuje się w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Uwaga!!! Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom przestało obowiązywać z dniem 1 maja 2017 roku i w wielu miejscach w internecie przywoływane jest jako obowiązujące.

Czym wykonujemy pomiar wydatku energetycznego

Pomiar wydatku energetycznego realizowany jest miernikiem MWE-1. Jest to przenośny przyrząd przeznaczony do ilościowej oceny wydatku energetycznego. Na tej podstawie możliwa jest klasyfikacja ciężkości pracy fizycznej na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych. Miernik podlega nadzorowi i posiada aktualne świadectwo wzorcowania.

Zapytaj się o pomiar wydatku energetycznego

Zapraszamy do składania zapytań o wykonanie usługi, pomiary wydatku energetycznego wykonujemy na terenie całego kraju. Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny.

Dodatkowo wprowadziliśmy nową usługę pomiaru siły u pracowników w związku z wykonywana pracą posiadamy sprzęt pomiarowy wzorcowany o zakresie pomiaru do 10 kN (około 1 t) i dokładności 2 N.