Usługa sporządzania dokumentacji powypadkowej

Najpierw zgłoszenie wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przez pracownika do dopiero początek całego postępowania. Usługa ta jest wykonywana przez nas tylko na zlecenie pracodawcy. Sporządzamy dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy oraz pomagamy w złożeniu przez pracodawcę tej dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – jeśli zachodzi taka konieczność. Zajmujemy się wszystkimi rodzajami wypadków związanymi z procesem pracy. Powołujemy zespół powypadkowy u danego pracodawcy, przeprowadzamy postępowanie oraz krok po kroku sporządzamy stosowną dokumentację.

Jak zgłosić?

Zgłoszenia wypadku można dokonać:

Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce “kontakt” na górze strony. Po zgłoszeniu wypadku spisujemy oczekiwania pracodawcy oraz ustalenia w związku z wykonaniem usługi. Po e-mailowym lub ustnym potwierdzeniu warunków usługi przystępujemy do realizacji usługi. Usługa taka jest wykonywanana terenie całego kraju po uzgodnieniu zakresu działań wykonanych w związku z wypadkiem przy pracy, warunków finansowych przewidywanych działań. Sporządzamy dokumentację powypadkową równolegle również w języku angielskim (koszt dodatkowy).

Zgłoszenie wypadku – co jest dla pracodawcy szczególnie ważne!

zgłoszenie wypadku sporządzanie dokumentacji powypadkowejPracodawca u którego zdarzył się wypadek jest zobowiązany:

  • zabezpieczyć miejsce wypadku,
  • udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • podjąć środki zapobiegające zdarzeniom wypadkowym,
  • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
  • sporządzić dokumentację powypadkową (w terminie 14 dni od chwili otrzymania informacji o wypadku).

Podstawowe przepisy związane z wypadkami przy pracy

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Formularz szybkiego zgłoszenia